2012.05.12, 100 years for the exception of unconstitutionality in Romania

Augustin ZEGREAN, Cuvânt introductiv

În cadrul primei teme, Excepţia de neconstituţionalitate între judecătorul ordinar şi judecătorul constituţional, moderată de preşedintele Curţii Constituţionale a României, Augustin Zegrean, au avut intervenţii, pe de o parte profesori universitari din România şi din Franţa şi, pe de altă parte, judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Ioan MURARU, Un secol de control de constituționalitate în România

În intervenția sa, profesorul susține și argumentează opțiunea legiuitorului constituant de la 1991 pentru modelul european al controlului de constituționalitate.

Luc BRIAND, Judecătorul obişnuit este primul judecător constituţional?

Intervenientul a argumentat în prezentarea sa rolul filtru al judecătorului ordinar în realizarea controlului preliminar de constituţionalitate.

Iuliana RÎCIU, Efectele controlului constituţional asupra contenciosului administrativ. Efectele deciziilor Curţii Constituţionale în contenciosul administrativ

Iuliana Rîciu a analizat raporturile funcţionale dintre Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curtea Constituţională a României, în cadrul controlului de constituţionalitate, precum şi efectele deciziilor Curţii Constituţionale în contenciosul administrativ.

Stefan DEACONU, Controlul constituţionalităţii normelor juridice abrogate – cauză a conflictelor juridice de natură constituţională între autorităţile publice

Conf. univ. dr. Ştefan Deaconu, în prezentarea sa, a argumentat că judecătorul constituţional este cel care trebuie să se pronunţe şi asupra constituţionalităţii unor norme abrogate, prezentând şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale în acest sens.

Patrick GAIA, Excepţia de neconstituţionalitate şi controlul de convenţionalitate

Intervenientul analizează raportul dintre controlul de constituționalitate și controlul de convenționalitate în Franța.

Alexandru TĂNASE, Introducere Secţiunea a II-a

Intervenţiile din cadrul celei de-a doua teme, Evoluţia excepţiei de neconstituţionalitate, au fost moderate de dl. Alexandru Tănase, preşedintele Curţii Constituţionale din Moldova şi au fost susţinute exclusiv de teoreticieni din domeniul dreptului constituţional.

Richard GHEVONTIAN, Doi ani de excepţie de neconstituţionalitate în Franţa: primul bilanţ

Profesorul a realizat un bilanț al primilor doi ani de control de constituționalitate a posteriori în Franța.

Bianca SELEJAN-GUȚAN, Câteva observații privind eliminarea suspendării procesului în cazul invocării excepției de neconstituționalitate

Intervenienta a analizat legislaţia română privind excepţia de neconstituţionalitate, fie ca instrument de protecţia a drepturilor fundamentale, fie ca tehnică dilatorie în cadrul procesului.

Simina TĂNĂSESCU, Excepţia de neconstituţionalitate în România, între chestiune prejudicială şi mijloc de procedură

Prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu a prezentat etapele în evoluţia excepţiei de neconstituţionalitate şi principalele funcţii ale acesteia.

Ioan MURARU, Introducere Secţiunea a III-a

În cadrul celei de-a treia teme, Eficacitatea excepţiei de neconstituţionalitate, moderată de prof. univ. dr. Ioan Muraru, majoritatea discursurilor au fost susţinute de practicieni în dreptul constituţional.

Fabrice HOURQUEBIE, Previzibilul, imprevizibilul şi redutabilul: efectele chestiunii prioritare de constitutionalitate

Prof. Fabrice Hourquebie a analizat efectele introducerii în Franţa a chestiunii prejudiciale de constituţionalitate.

Attila VARGA, Eficienţa excepţiei de neconstituţionalitate şi efectele sale asupra legiferării

Attila Varga a analizat eficacitatea excepţiei de neconstituţionalitate în realizarea justiţiei constituţionale şi efectele acesteia asupra activităţii legislative.

Tudorel TOADER, Autonomia universitară reflectată în jurisprudenţa constituţională

Dl. Tudorel Toader, după ce a trecut în revistă principalele decizii din jurisprudenţa Curţii Constituţionale privind autonomia universitară, a analizat în ce măsură legiuitorul obişnuit este ţinut de dispozitivul deciziei Curţii Constituţionale de admitere a unei sesizări de neconstituţionalitate.

Crenguța LEAUA, Excepția de neconstituționalitate și arbitrajul comercial. Unele aspecte practice

Crenguţa Leaua a analizat sintagma „instanţa de arbitraj comercial” din textul art. 146 lit. d) din Constituţie.

Attached Documents
Subscribe to our INFOletter