2004.11, Elections and the electoral body

Ioan MURARU, Alegerile şi corpul electoral

Alegerile constituie procedeul prin care poporul, deţinătorul suveranităţii naţionale îşi desemnează autorităţile reprezentative: Camera Deputaţilor, Senatul, Preşedintele României, primarii, consiliile locale. Ele trebuie să fie libere, periodice şi corecte.

Andrei MURARU, Privire critică asupra unor reglementări electorale

Articolul supune examinării două aspecte ale unor reglementări electorale.

Karoly BENKE, Contenciosul alegerilor prezidenţiale

Se aduce în prim plan importanţa rolului Curţii Constituţionale în cadrul procesului de alegere a Preşedintelui României.

Ştefan DEACONU, Finanţarea campaniei electorale

Sunt prezentate diferitele tipuri de finanţare a campaniei electorale în unele state europene cu o democraţie consolidată, precum şi o analiză a legislaţiei în domeniul finanţării campaniei electorale din România.

Liviu POPESCU, Natura juridică a birourilor electorale

În materie electorală şi referendară, birourile electorale sunt autorităţi administrative temporare, cu atribuţii jurisdicţionale.

Mihai EREMIA, Structuri constituţionale reflectate prin mass media

Presa reprezintă pentru societatea contemporană o fortă care îşi găseşte legitimitatea în societatea civilă.

Gheorghe IANCU, Rolul Autorităţii Electorale Permanente în organizarea alegerilor

Potrivit Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României în sistemul nostru electoral organizarea alegerilor este realizată atât între două perioade electorale cât şi în perioada electorală.

Attached Documents
Subscribe to our INFOletter