2003.05, Citizens, foreigners and stateless persons

Intervenții de la acest eveniment:

Ioan MURARU - Corelaţia dintre cetăţenia naţională şi cetăţenia europeană

În zilele noastre se discută foarte mult despre drepturi, libertăţi, cetăţenie naţională, cetăţenie europeană, naţionalitate şi identitate naţională fără ca aceste concepte sa fie bine cunoscute, sau dimensiunile politico-juridice ale notiunilor invocate să fie imaginate în totalitatea lor.

Gheorghe IANCU - Statutul juridic al apatridului şi apatridia

Studiul prezintă reglementările internaţionale referitoare la statutul apatrizilor şi apatridiei şi le analizează detaliat, în contextul în care România nu a ratificat niciunul din instrumentele juridice respective, iar doctrina juridică din ţara noastră nu a analizat conţinutul lor normative.

Stefan DEACONU - Cetăţenia în dreptul românesc

Articolul prezintă evoluţia istorică a noţiunii de cetăţenie în dreptul românesc, făcând distincţia între cetăţenie, naţionalitate şi naţiune.

Ştefan DEACONU, Mihai Horia CUC - Participarea străinilor la procesul de democratizare a societăţii, componentă esenţială a unei Europe unite

Cadrul legal al fiecărei ţări stabileşte modalităţile prin care fiecare individ poate participa la viaţa socială a ţării respective.

Attached Documents
Subscribe to our INFOletter