2010.11.18, The Revision of the Economic Constitution of Romania

Cuvânt introductiv

Prof. Dr. Ion Pânzaru, Rectorul Universităţii din Bucureşti
Conf. Dr. Flavius-Antoniu Baias, Decanul Facultăţii de Drept,
Bucureşti
Violeta Alexandru, Director, Institutul pentru Politici Publice,
Bucureşti
Prof. Univ. Dr. Simina Tănăsescu, Director al Centrului de Drept
Constituţional şi Instituţii Politice

Adrian Paul ILIESCU, Rolul economic al Constituției

Profesorul analizează conceptul de constituție economică din perspectivă filozofică. Astfel, sunt analizate două doctrine de importanță deosebită: doctrina statului bunăstarii și doctrina statului minimal.

Emil DINGA, Instituţiile statale şi Constituţia economică a României

După ce a explicat modul în care se realizează intervenţia statului în economie, propune o evaluare a constituţiei economice a României, precizând că pot fi acceptate 22 axiome constituţionale, împărţite în patru tipuri logice: aserţiuni, interdicţii, axiome permisive, axiome imperative.

Ioan CONDOR, Revizuirea Constituției economice a României

Autorul subliniază necesitatea revizuirii Titlului VI din Constituția României.

Călin HINȚEA, Instituţiile statale şi Constituţia economică a României

Autorul subliniază principalele deficienţe în ceea ce priveşte reforma statului, inclusiv în ceea ce priveşte administraţia publică în România, reformă legată de acţiunea elitelor şi de interesul acestora de a se implica, elite la nivel politic, academic sau al expertizei societăţii civile.

Lucian DÎRDALĂ, Instituţiile statale şi Constituţia economică a României

Autorul avansează ideea convocării unei convenţii constituţionale în care să se dezbată problema echităţii în definirea conceptului de constituţie economică, aduce în discuţie influenţa ordinii constituţionale europene asupra ordinii naţionale.

Bogdan DIMA, Mijloacele de control ale Parlamentului asupra politicilor economice ale Guvernului României

Autorul subliniază două idei: conceperea, adoptarea şi conducerea politicii economice a fost acaparată de executiv şi deciziile fundamentale de natură economică adoptate şi implementate de executiv nu beneficiază de control din partea Parlamentului, unica autoritate legiuitoare a ţării şi organul reprezentativ suprem al poporului român.

Dan Claudiu DĂNIȘOR, Revizuirea nimicului - despre raporturile dintre Constituție, economie și reforma permanentă

Autorul apreciază că folosirea conceptelor economice în motivarea nerespectării drepturilor fundamentale nu se poate face în drept, neputând fi invocată o cauză de interes general în sine, într-un raţionament juridic.

Bianca GUȚAN,Curtea Europeană a Drepturilor Omului și situația economică a individului

Autoarea realizează o analiză a jurisprudenţei CEDO cu privire la drepturile social-economice, din care decurg anumite principii, chiar dacă instanţa de la Strasbourg nu recunoaşte competenţa sa în cazul acestor drepturi.

Genoveva VRABIE, Revizuirea Constituției, act complet și unitar, dar nu de maximă urgență

Autorul subliniază că momentul revizuirii Constituţiei trebuie foarte bine ales, revizuirea titlului IV- Economia şi finanţele publice din Constituţia României fiind în strânsă legătură cu titlul II referitor la drepturile şi libertăţile fundamentale.

Lucian BERCEA, Constituționalizarea protecției consumatorului

Intervenientul analizează, din perspectiva dreptului comparat şi a jurisprudenţei Curţii Constituţionale din România, avantajele şi riscurile unui sistem de protecţie constituţională a protecţiei consumatorilor.

Ștefan DEACONU, Dreptul de a ne revizui Constituția

Autorul, adept al unei constituţii minimale, apreciază că noţiunea de constituţie economică e un concept larg cu un impact financiar major asupra societăţii, în opinia autorului o constituţie urmând a corespunde necesităţilor cetăţenilor statului respectiv.

Simina TĂNĂSESCU, Revizuirea Constituției economice a României

Autoarea, în intervenția sa, realizează o sistematizare de concepte: cele de constituție economică, de ideologie economică. Totodată analizează aceste concepte în societatea românească.

Attached Documents
Subscribe to our INFOletter